ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η « Κεραμεία Αλλατίνη ΑΕ. Διαχείριση Ακίνητων & Συμμετοχών » είναι μία από τις παλαιότερες Εταιρείες στην Ελλάδα. 

IΣΤΟΡΙΑ

1858 : Οι αδελφοί Αλλατίνη ιδρύουν την εταιρεία, η οποία έχει δύο κλάδους παραγωγής , αυτούς των κεραμικών και της αλευροβιομηχανίας. Τα προϊόντα της «Κεραμεία Αλλατίνη» είναι οξύμαχα πλακίδια και σωλήνες, διακοσμητικοί πλίνθοι και τέσσερις τύποι κεραμιδιών.

1964 : Η εταιρεία χωρίζεται στους δύο κλάδους παραγωγής, δημιουργώντας δύο ανεξάρτητες εταιρείες. Αυτή τη χρονική περίοδο ξεκινά η διαπραγμάτευση της μετοχής της «Κεραμεία Αλλατίνη Α.Β.Ε.Τ.Ε.» στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

1992 : Η ιστορία της εταιρείας συνεχίζεται από τους αδελφούς Κώτσια, με τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών εγκαταστάσεων, θέτοντας νέους στόχους και σκοπούς.

1998 : Ολοκληρώνεται η κατασκευή του νέου υπερσύγχρονου εργοστασίου, σε μία έκταση 75.000 m 2 στο Κιλκίς, για την άριστη και παράλληλα φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή κεραμικών πλακιδίων Cotto .

2000 : Η παραγωγή εμπλουτίζεται με τα νέα πλακίδια Gres Porcellanato , διευρύνοντας τη γκάμα των προϊόντων και δίνοντας την ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη.

2004 : Διακόπτεται η παραγωγή, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό τμημάτων του εργοστασίου και την ομαλή διάθεση του μεγάλου αριθμού των υπαρχόντων προϊόντων της αποθήκης.

2007 : Αποφασίζεται η απόσχιση του βιομηχανικού κλάδου της εταιρείας. Δημιουργείται θυγατρική με έδρα τον νομό Κιλκίς με την επωνυμία «Κεραμεία Αλλατίνη Βιομηχανία Παραγωγής Κεραμικών ΑΕ» ενώ η μητρική αλλάζει επωνυμία σε «Κεραμεία Αλλατίνη ΑΕ Διαχείριση Ακινήτων Και Συμμετοχών». Το νέο αντικείμενο δραστηριότητας είναι η Διαχείριση ακινήτων και συμμετοχών. Τέλος ιδρύεται νέα εταιρεία με την επωνυμία . «Κεραμεία Αλλατίνη Φωτοβολταϊκά Πάρκα ΑΕ» με αντικείμενο την ανάπτυξη και λειτουργία φωτοβολταικού πάρκου.

2009 : Στα πλαίσια της εξυγίανσης της εταιρείας αποφασίζεται η πώληση του συνόλου των κατεχόμενων από την εταιρεία μετοχών της θυγατρικής εταιρίας «Κεραμεία Αλλατίνη Βιομηχανία Παραγωγής Κεραμικών ΑΕ»


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Η στρατηγική του ομίλου στη παρούσα φάση είναι επικεντρωμένη στα κάτωθι:

Δραστηριοποίηση στον κλάδο ανάπτυξης των εταιρικών ακινήτων. Αξιοποίηση των εντός πόλεως Θεσσαλονίκης μεγάλων ιδιόκτητων οικοπέδων της εταιρείας. Για το σκοπό αυτό βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους αρμόδιους φορείς και Υπηρεσίες και επιδιώκει την οριστικοποίηση των αποφάσεων που θα επιτρέψουν την έναρξη των εργασιών για την δημιουργία μεγάλου εμπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου σε ένα υπέρ-τοπικού χαρακτήρα επιχειρηματικό χώρο.

Επιδίωξη συμμαχιών στον κατασκευαστικό τομέα με επιχειρήσεις του κλάδου με τις οποίες μπορούν να προκύψουν συνέργιες από την συνεκμετάλλευση των ακινήτων της.