Κεραμεία Αλλατίνη

Η « Κεραμεία Αλλατίνη ΑΕ. Διαχείριση Ακίνητων & Συμμετοχών » είναι μία από τις παλαιότερες Εταιρείες στην Ελλάδα.

Κεραμεία Αλλατίνη

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η στρατηγική της εταιρείας στη παρούσα φάση είναι επικεντρωμένη στα κάτωθι:

Δραστηριοποίηση στον κλάδο ανάπτυξης των ακινήτων.
Επιδίωξη συμμαχιών στον κατασκευαστικό τομέα με επιχειρήσεις του κλάδου με τις οποίες μπορούν να προκύψουν συνέργιες από την συνεκμετάλλευση ακινήτων.
1858
Ίδρυση Κεραμείας Αλλατίνη

Οι αδελφοί Αλλατίνη ιδρύουν την εταιρεία, η οποία έχει δύο κλάδους παραγωγής , αυτούς των κεραμικών και της αλευροβιομηχανίας. Τα προϊόντα της «Κεραμεία Αλλατίνη» είναι οξύμαχα πλακίδια και σωλήνες, διακοσμητικοί πλίνθοι και τέσσερις τύποι κεραμιδιών.

1964
Δημιουργία κλάδων παραγωγής

 Η εταιρεία χωρίζεται στους δύο κλάδους παραγωγής, δημιουργώντας δύο ανεξάρτητες εταιρείες. Αυτή τη χρονική περίοδο ξεκινά η διαπραγμάτευση της μετοχής της «Κεραμεία Αλλατίνη Α.Β.Ε.Τ.Ε.» στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

1992
Αδελφοί Κώτσια

Η ιστορία της εταιρείας συνεχίζεται από τους αδελφούς Κώτσια, με τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών εγκαταστάσεων, θέτοντας νέους στόχους και σκοπούς.

1998
Κατασκευή υπερσύγχρονου εργοστασίου

Ολοκληρώνεται η κατασκευή του νέου υπερσύγχρονου εργοστασίου, σε μία έκταση 75.000 m 2 στο Κιλκίς, για την άριστη και παράλληλα φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή κεραμικών πλακιδίων Cotto .

 

2000
Νέα πλακίδια Gres Porcellanato

Η παραγωγή εμπλουτίζεται με τα νέα πλακίδια Gres Porcellanato , διευρύνοντας τη γκάμα των προϊόντων και δίνοντας την ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη

2004
Εκσυγχρονισμός τμημάτων

Διακόπτεται η παραγωγή, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό τμημάτων του εργοστασίου και την ομαλή διάθεση του μεγάλου αριθμού των υπαρχόντων προϊόντων της αποθήκης.

2007
Θυγατρικές και νέο αντικείμενο δραστηριότητας

Αποφασίζεται η απόσχιση του βιομηχανικού κλάδου της εταιρείας. Δημιουργείται θυγατρική με έδρα τον νομό Κιλκίς με την επωνυμία «Κεραμεία Αλλατίνη Βιομηχανία Παραγωγής Κεραμικών ΑΕ» ενώ η μητρική αλλάζει επωνυμία σε «Κεραμεία Αλλατίνη ΑΕ Διαχείριση Ακινήτων Και Συμμετοχών». Το νέο αντικείμενο δραστηριότητας είναι η Διαχείριση ακινήτων και συμμετοχών. Τέλος ιδρύεται νέα εταιρεία με την επωνυμία . «Κεραμεία Αλλατίνη Φωτοβολταϊκά Πάρκα ΑΕ» με αντικείμενο την ανάπτυξη και λειτουργία φωτοβολταικού πάρκου.

2009
Εξυγίανση της εταιρείας

Στα πλαίσια της εξυγίανσης της εταιρείας αποφασίζεται η πώληση του συνόλου των κατεχόμενων από την εταιρεία μετοχών της θυγατρικής εταιρίας «Κεραμεία Αλλατίνη Βιομηχανία Παραγωγής Κεραμικών ΑΕ»

2011
Πώληση όλων των μετοχών

Όλες οι μετοχές της εταιρείας που κατείχε στη θυγατρική εταιρεία «Φωτοβολταϊκά Πάρκα Κεραμείας Αλλατίνη Α.Ε.» πωλούνται και η διαχείριση της γης διατηρείται