ΠΟΙΟΤΙΚΑ STANDARS

Η ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ χτίζει αποφασιστικής σημασίας συνεργασίες.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στρατηγικής σημασίας συνεργασίες στην κατεύθυνση της χρηματοοικονομικής ανάπτυξης και του αναβαθμισμένου management.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ αποτελεί μια από τις πλέον σημαντικές παραγωγικές μονάδες που συνέβαλαν στην βιομηχανική ανάπτυξη του τόπου.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Η ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ με εμπειρία, αυτοπεποίθηση και όραμα χαράζει μια στρατηγική που την διατηρεί πρωτοπόρο και στις δεκαετίες που έρχονται.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η στρατηγική της εταιρείας στη παρούσα φάση είναι επικεντρωμένη στα κάτωθι:

Δραστηριοποίηση στον κλάδο ανάπτυξης των ακινήτων.
Επιδίωξη συμμαχιών στον κατασκευαστικό τομέα με επιχειρήσεις του κλάδου με τις οποίες μπορούν να προκύψουν συνέργιες από την συνεκμετάλλευση ακινήτων.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

1858 - Ίδρυση Κεραμείας Αλλατίνη

Οι αδελφοί Αλλατίνη ιδρύουν την εταιρεία, η οποία έχει δύο κλάδους παραγωγής , αυτούς των κεραμικών και της αλευροβιομηχανίας. Τα προϊόντα της «Κεραμεία Αλλατίνη» είναι οξύμαχα πλακίδια και σωλήνες, διακοσμητικοί πλίνθοι και τέσσερις τύποι κεραμιδιών.

1964 - Δημιουργία κλάδων παραγωγής

Η εταιρεία χωρίζεται στους δύο κλάδους παραγωγής, δημιουργώντας δύο ανεξάρτητες εταιρείες. Αυτή τη χρονική περίοδο ξεκινά η διαπραγμάτευση της μετοχής της «Κεραμεία Αλλατίνη Α.Β.Ε.Τ.Ε.» στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

1992 - Αδελφοί Κώτσια

Η ιστορία της εταιρείας συνεχίζεται από τους αδελφούς Κώτσια, με τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών εγκαταστάσεων, θέτοντας νέους στόχους και σκοπούς.

1998 - Κατασκευή υπερσύγχρονου εργοστασίου

Ολοκληρώνεται η κατασκευή του νέου υπερσύγχρονου εργοστασίου, σε μία έκταση 75.000 m 2 στο Κιλκίς, για την άριστη και παράλληλα φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή κεραμικών πλακιδίων Cotto .

2000 - Νέα πλακίδια Gres Porcellanato

Η παραγωγή εμπλουτίζεται με τα νέα πλακίδια Gres Porcellanato , διευρύνοντας τη γκάμα των προϊόντων και δίνοντας την ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη

2004 - Εκσυγχρονισμός τμημάτων

Διακόπτεται η παραγωγή, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό τμημάτων του εργοστασίου και την ομαλή διάθεση του μεγάλου αριθμού των υπαρχόντων προϊόντων της αποθήκης.

2007 - Θυγατρικές και νέο αντικείμενο δραστηριότητας

Αποφασίζεται η απόσχιση του βιομηχανικού κλάδου της εταιρείας. Δημιουργείται θυγατρική με έδρα τον νομό Κιλκίς με την επωνυμία «Κεραμεία Αλλατίνη Βιομηχανία Παραγωγής Κεραμικών ΑΕ» ενώ η μητρική αλλάζει επωνυμία σε «Κεραμεία Αλλατίνη ΑΕ Διαχείριση Ακινήτων Και Συμμετοχών». Το νέο αντικείμενο δραστηριότητας είναι η Διαχείριση ακινήτων και συμμετοχών. Τέλος ιδρύεται νέα εταιρεία με την επωνυμία . «Κεραμεία Αλλατίνη Φωτοβολταϊκά Πάρκα ΑΕ» με αντικείμενο την ανάπτυξη και λειτουργία φωτοβολταικού πάρκου.

2009 - Εξυγίανση της εταιρείας

Στα πλαίσια της εξυγίανσης της εταιρείας αποφασίζεται η πώληση του συνόλου των κατεχόμενων από την εταιρεία μετοχών της θυγατρικής εταιρίας «Κεραμεία Αλλατίνη Βιομηχανία Παραγωγής Κεραμικών ΑΕ»

2011 - Πώληση όλων των μετοχών

Όλες οι μετοχές της εταιρείας που κατείχε στη θυγατρική εταιρεία «Φωτοβολταϊκά Πάρκα Κεραμείας Αλλατίνη Α.Ε.» πωλούνται και η διαχείριση της γης διατηρείται

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Συνεχής βελτίωση κόστους και παραγωγικότητας και βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα αξιοποιώντας τη μεγάλη ακίνητη περιουσία μας είμαστε έτοιμοι να εισέλθουμε με συγκριτικά πλεονεκτήματα και στον χώρο της αγοράς ακινήτων σε ολόκληρη την Ελλάδα.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Με τα ίδια ποιοτικά standards και παρακολουθώντας πάντα τις ταχύτατα μεταβαλλόμενες απαιτήσεις στο διεθνές περιβάλλον χτίζουμε αποφασιστικής σημασίας συνεργασίες.

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ

Η ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ από το 1858 αποτελεί μια από τις πλέον σημαντικές παραγωγικές μονάδες που συνέβαλαν στην βιομηχανική ανάπτυξη του τόπου. Αυτό το σπουδαίο παρελθόν βρίσκει τη συνέχειά του σ' ένα εξίσου δυναμικό παρόν, που με τη σειρά του εγγυάται ένα σπουδαίο μέλλον.