Ιστορική Αναδρομή

Η « Κεραμεία Αλλατίνη ΑΕ. Διαχείριση Ακίνητων & Συμμετοχών » είναι μία από τις παλαιότερες Εταιρείες στην Ελλάδα.

1858 - Ίδρυση Κεραμείας Αλλατίνη

Οι αδελφοί Αλλατίνη ιδρύουν την εταιρεία, η οποία έχει δύο κλάδους παραγωγής , αυτούς των κεραμικών και της αλευροβιομηχανίας. Τα προϊόντα της «Κεραμεία Αλλατίνη» είναι οξύμαχα πλακίδια και σωλήνες, διακοσμητικοί πλίνθοι και τέσσερις τύποι κεραμιδιών.

1964 - Δημιουργία κλάδων παραγωγής

Η εταιρεία χωρίζεται στους δύο κλάδους παραγωγής, δημιουργώντας δύο ανεξάρτητες εταιρείες. Αυτή τη χρονική περίοδο ξεκινά η διαπραγμάτευση της μετοχής της «Κεραμεία Αλλατίνη Α.Β.Ε.Τ.Ε.» στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

1992 - Αδελφοί Κώτσια

Η ιστορία της εταιρείας συνεχίζεται από τους αδελφούς Κώτσια, με τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών εγκαταστάσεων, θέτοντας νέους στόχους και σκοπούς.

1998 - Κατασκευή υπερσύγχρονου εργοστασίου

Ολοκληρώνεται η κατασκευή του νέου υπερσύγχρονου εργοστασίου, σε μία έκταση 75.000 m 2 στο Κιλκίς, για την άριστη και παράλληλα φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή κεραμικών πλακιδίων Cotto .

2000 - Νέα πλακίδια Gres Porcellanato

Η παραγωγή εμπλουτίζεται με τα νέα πλακίδια Gres Porcellanato , διευρύνοντας τη γκάμα των προϊόντων και δίνοντας την ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη

2004 - Εκσυγχρονισμός τμημάτων

Διακόπτεται η παραγωγή, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό τμημάτων του εργοστασίου και την ομαλή διάθεση του μεγάλου αριθμού των υπαρχόντων προϊόντων της αποθήκης.

2007 - Θυγατρικές και νέο αντικείμενο δραστηριότητας

Αποφασίζεται η απόσχιση του βιομηχανικού κλάδου της εταιρείας. Δημιουργείται θυγατρική με έδρα τον νομό Κιλκίς με την επωνυμία «Κεραμεία Αλλατίνη Βιομηχανία Παραγωγής Κεραμικών ΑΕ» ενώ η μητρική αλλάζει επωνυμία σε «Κεραμεία Αλλατίνη ΑΕ Διαχείριση Ακινήτων Και Συμμετοχών». Το νέο αντικείμενο δραστηριότητας είναι η Διαχείριση ακινήτων και συμμετοχών. Τέλος ιδρύεται νέα εταιρεία με την επωνυμία . «Κεραμεία Αλλατίνη Φωτοβολταϊκά Πάρκα ΑΕ» με αντικείμενο την ανάπτυξη και λειτουργία φωτοβολταικού πάρκου.

2009 - Εξυγίανση της εταιρείας

Στα πλαίσια της εξυγίανσης της εταιρείας αποφασίζεται η πώληση του συνόλου των κατεχόμενων από την εταιρεία μετοχών της θυγατρικής εταιρίας «Κεραμεία Αλλατίνη Βιομηχανία Παραγωγής Κεραμικών ΑΕ»

2011 - Πώληση όλων των μετοχών

Όλες οι μετοχές της εταιρείας που κατείχε στη θυγατρική εταιρεία «Φωτοβολταϊκά Πάρκα Κεραμείας Αλλατίνη Α.Ε.» πωλούνται και η διαχείριση της γης διατηρείται