09/10/2009 Ανακοίνωση δια την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας και προσθήκης διακριτικού τίτλου.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Κατεβάστε το αρχείο πατώντας εδω:

BROCHURE.DOC